Vi på Yara är en del av ett globalt nätverk som samarbetar för att på ett lönsamt och ansvarsfullt  sätt lösa några av världens viktigaste utmaningar - resursknapphet, osäker livsmedelsförsörjning och miljöförändringar.

Skandinavisk specialist på gödsling av frukt och bär

Om vår organisation

Vi önskar att stärka vårt arbete inom frukt- och bärodling i Skandinavien och söker dig som kan bli vår nya specialist på detta område.

Den nya tjänsten ingår i Yara:s marknadsorganisation för region Norden som utöver de Nordiska länderna också omfattar Baltikum. Du kommer att ha ett tätt samarbete med kollegor främst inom Norden men också i övriga Europa. Vi kan erbjuda intressanta och utmanande arbetsuppgifter i en internationell miljö bestående av erfarna och kompetenta kollegor. Fysisk placering av tjänsten kan diskuteras men vi ser helst att du bor i södra Sverige och du kommer att vara knuten till vårt kontor i Malmö. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.

Ditt ansvar

 • Du ska vara Yara:s representant i Skandinavien när det gäller frilandsodling av främst frukt och bär och du ska vara odlarens naturliga kontakt i frågor kring gödsling.
 • I samarbete med Nordiska kollegor och våra återförsäljare marknadsför du vårt sortiment av produkter för näringsbevattning samt kompletterande produktsortiment.
 • Du deltar i/anordnar seminarier, utbildningar och möten samt skriver artiklar, nyhetsbrev, uppdaterar hemsida och kommunicerar via annan relevant social media etc.
 • Utarbetande av gödslingsplaner till odlare.
 • Utveckling av produktsortiment och gödslingskoncept för respektive gröda.
 • Samarbete med Yara:s internationella nätverk av specialister inom området.

Dina kvalifikationer

 • Hortonom eller annan relevant utbildning
 • Hög kompetens inom näringsbevattning samt frukt- och bärodling.
 • God kommersiell förståelse
 • Drivande och utåtriktad med förmåga att ”ta folk” och skapa goda relationer.
 • Bra på muntlig och skriftlig framställning på ett skandinaviskt språk samt engelska.
 • Vilja och möjlighet till omfattande resande i främst de Skandinaviska länderna.

Ytterligare information

Yara International ASA är ett ledande kemiföretag som omvandlar energi, naturliga mineraler och kväve från luften till viktiga produkter för lantbrukare och industriella kunder. Vi är världens största leverantör av mineralgödsel och agronomiska lösningar. Vår industriella produktportfölj innehåller bl. a. miljöprodukter, som bidrar till ren luft, rent vatten och som bevarar kvaliteten hos livsmedel. Yara´s globala arbetsstyrka på cirka 15 000 anställda utgör en bred mångfald och kompetens, vilket gör det möjligt för Yara att bibehålla sin ledande ställning inom branschen. I Sverige är Yara marknadsledare och har svenskt huvudkontor i Malmö.

Yara har nyligen blivit rankad som nummer 10 av 50 företag på FORTUNE:s prestigefulla “Changing the World List”, en lista på företag som når framgång genom att göra gott. Vill du veta mer? Besök Fortune:s hemsida på http://fortune.com/2017/09/07/these-50-companies-are-changing-the-world/?iid=sr-link1